Chapter 111167783

See chapter in newspaper

Chapter NumberXVII
Chapter TitleTHE [] HAVE THEIR REVENGE. THE SACRIFICE
Chapter Urlhttp://nla.gov.au/nla.news-article111167783
Full Date1863-11-21
Page Number3
Corrections0
Word Count775
IllustratedN
Last Corrected0000-00-00
Newspaper TitleThe Newcastle Chronicle and Hunter River District News (NSW : 1859 - 1866)
Trove TitleCivilisation; or, Dark Scenes in Australia. A Tale Founded on Fact
article text

CIV[LlSATro\ ; Oil, DARK SCENES

~- a ?? iTiT.1! — rtrcm utu i^.t T^o' r: ? !»yi Wl^rJi-L-X^aor)oh»i/aJ|l[^NU':irJ.^t if! iSiisli,' ' CJloniiJjfejJtWbeVi-'lAjJre at the South.' '

A 1 tl.i' .M'XTrrnX I-'VLT. ., ? ciiAPTuii x.vir.. .. .. '?

ill 'it^o.^.v^t-l «-' 1C1-4. 1

AnilJuirkl— a cry hotU .wild and shrill, , itesoViifaihltlnii Uie-iYiiUAi){lil «ir. ! :; i'f H'JilUirtiBluw'i.Va-.tniFHltd (jullyiil'eir.cvjf; ;; .. ?' Ne«r,iaii(i:niPV ne *r. jt ngw 'is hoard, j 1 A I'^iH'/1!1-' |i,i'J^1»,Jt;i'-,'rs/l!'!Siiltl»JI,efl 'Vnl I i . 1 |;, ' j.js lei)r, il|.i[ hujds.each inortal durtib 1 1 ,-.ll|g ; blfp.k^'ajtp^acUf tl/ejr cpjue I tliey coineln

]t^i)fn:.\v^M»;eH(fcrp;.(^:iJfclHb'9Vig.inal enJ' campiHeJit to aseertaiaiwlmtilnipperied tlit'r'e1 rtfierlrt'(J'bsbfli)e11-if'!tli6:inigft^^:1''-vll'8wnrdsf iuoVhitt^l'lie 'whole. Irib'e lufd'vioiiii'iied;: bin' 'itl'itre'-'Wffrtiflcftlfort ^oP't'lib lolJ'.cliifc'f th^y' bfdugln'-irfttiJibgs'fif'his'captivcsV mnhinjr b'oU'l'd; yiold 'cotisdl'itiroii'-'ityt'his 'p&rttarbed sjjiHl^rioii'Vlitiillii/tlit'/et-Vilur'oifiii^aOgbi' ?wit'n'd liHdoiiiJof ilfoAifPrftilHvVytiicrt Wl'tf Wejir jtlit .vt!litiii titifiifii Vfciiifdv 'iiSsifietl'ly;1' liUvu bL'err'i'tVrfe'Hc'd1 ;' fetL--i ' tliB 'fetonltf^iliBHibers «iiill)'diiilltlrdribril:hdltrt:b'e-ls1r«iijfc'frHrtt|-)ii8 ^ntlji' 'a?' Ire ' pac6'd' to'; nn'd-'fra'bri'-tlie'^i'itss

in 'ilVnt^iiVd^e'bWjn^'^it^'siyife -vfeW \l\li\Ap i& air;, iiiii W!jiV6! jAW&'Hlenlr1 'bPHpAtW ttf Bhp ,;, :s}yiill!'Vc8«ft-eiai'to ?i-nv*3lTjjal\j-'uViT'-'ii-cttiti^ stiilip^^li'ic'iyii-a1 en1 die1 *jsSi))'6'%'rvtriieiiimi. ; I'ivdi'-'Vris'oH^'tfi 'ffiM. mywih\i$hib} b+i 4loln!W liiMIlbyai'»ilteisl^f. ??'''Wlllii ni' Tlioni'plljV/ jV«WeU^ir iifnilfs'liR l\\% iSXW'i iir i!)'ti tli-'v iU:'if,lif-jir list-!- 1 (1 V.jiViii' I! cntiii), and 110 looic tip (its speur ana tpm'n1 nlll'«i-;i »,. rj!rtl-.'Pil nil l!il..,iiS 1 - c: n\i tfjr I m liAwk.us, U,.bo were about to m-oceen l-3 the cliaso, .but, in rettlity,- wrtf/n view to diveri up, iirt'I fi-j t'--r«im ifm fjptiir iirul .ihmji- j iitteutiunJi'Din J'jiiowera. who, its , the render VI* II.* ll 1(1.' V'''«l'-'''l'- I' !'?»«'*? ?it.l'h I ''V-'lV J!,^?yi3obF/;ni.(W)Vs'T-!v|.1s1.o|,/d,(jt,be:in. wMMfcp i«itfrw sP,?.w^i hw1'1;''' ^/ffr..Mltt«^mirnW!SP1!lff^!|mfIKl!..^I|i iV'VifTF, i' ^^WllWfl.V^f, r ^|(|,,rV|i ii|\v!-K W m\,wk$\-f fw-»iM, bwtoisV.M^'rj flbjisu* or,,|'*flj,v,w..]iJii19,,iM'ac!qii9if ijhp jvi!^. J'ijoc^- \\\oincij..?, Jw,y .njiger, i_si.y^|ip:lv'.bjM^|o^ ^lienv lu.iilii^tit»nd.\.jli'li?hi-lJ1.be,,uvf.vrt- ,I,ipiHfit.,l|tiivci v/Bpgeiiij.(jQ, (O1v;i.t-.-^|.H .rpegiiJ '|p,po,i,iie| ?9lfll.o;nr. ,W»,pw!p i.i-KU°l*iri!fU.^a t|iul:ojjoi V.'IKt.^i'1 !jinllV'i;.2 ^engtfaficp^fijj- n\y ,s^n,;, yvlio, .jp-.tli'o1 Oi.ie.!'. j . Tlj,e:-,-Yl(ite| ,man ( ilj.(l ,npt, ;i;epl.y,; jtinll ' i lie'/ofd ,6(\TOgp.rflt(M;n ed,- to; ,(1 is^ni p, \ i), .uti'-' ' itVg \vlji!al4'4il}ij).nsse/di ili'oi giinypli-s'^occiiipio'd' bj! !ilievoU)ei\-\Yilri(0iitn.Cin|ii«|i94;,jQ}i;jQtcIii,(;d:nt! f«ti;lonJt|Ji|i(inH tli©iKtl^fWl'I\-f;llis n,]ipoH|i'C(l- tqr ' t!tlkiHliil'iHiM'i.'iil- t«M-lI tllfti. wn^tgo.iiJSiilor,-,, wiird;. MT.(rithtni:lidi4iliJO're|M3i^ad'l)iisiiiesei[r,. tiiin,' \Vhcn10111ei th'rning rnHn(|j')ijn9;wjoi;ed-r-:i I'.'i.Wlio, iKtim oldi Icin-ilvjiwliai bliouWiiHufJTui' j 11st!) \n ijifleadei yaiirj blood} iliksty KWl'casb '?? AVIi.v,.mj(i it'.liaiji^tlbeoii (foL'.!\vha't! yutt^snut,1' tlifrm !\i'omeivi wouldnboiherei vstilla-'iH- ftiai/

lounU liavb'Biiwire-ibniti'YOtfiwantiilwKsji.w^Hj' ??['sdivghd yon^llaW'iiiiitot tlielii;two innjujuV' icliitotierf'; 'lc!«m-»i!Svy(tuV;ieBt Hglit oWlun^t Wirl) «' lfiu\I IrtMgli1, :in' tvh'fotiithe iwaB'jnitidfl liji'lriS cl)mpirtiiV)r)si!i .fhL- w|slib'n4iiiniiim^i Vaii iid- toil I hi&:Ai dd HnVl «p'ped ixhIm o- fjt II welbe p^( WliilSl!iflie'HltlitiliieFvimi)'|ttiIlwl-irt«)llie!n'rilgqd-.

'loHllJ'o'sll^lit'WvliiWlii'lift'd'lbPan1 9rW\Wi'f)iiB|i 'liiili \UKMl ?r'»ufid'ro'f;!B6'm^m)ject'fiiiiwh9iW 1 tlJlSvl^Hi1liiS;!*b1nfek1n'cel:«-'J\^{i't1iUnllirts.i\li!i-' 'cnVidilt;1 iVgll ] il't' mm\M\i*'-toUi& ^W'SVljrt'd1 mftiiWW'fc^jrlWynli 'lititr lliW ;'1ft1\V/i&1 jiis' 1Ul!(ig'!itc'i'!s ' f EfiBtt-ef liW^tl AWciy Wtotne \i'n^d.1it,M|i-'pyrA)ivca':ar]ttU'6 cR»ff.««WiJi nu. iei-tfliliilH,\Vdr''biii.a 'l/efrtifgTil^ tolt!li61Wib9t . '?jiVl'ti) !i 'irVjo^'oxHhnubff tfW'VrJt^ti ^BVnJirg' '(o ^eizlTtlie 'illtle'.'iVi'fii't'ii, liW^criiife'ciiuM1 ncooV^plish (1j is ;.'ilesfcn:; '?' KBfJlVeral' MjfnM ' '{Si^'bL'iwe^ijiy^iiJtaiidTtiiiia'iiii'^iti-11 1* 1 r. 1 11 1 k1 iv ii«, t-, I ins ii-iiul ,1 ITi'!- v«'-''l«- Tiiii tor,, and lie .wns, pvpnuuillv , ropiilsed and turned, from ins purpase, at Fenat, coV,t lint, tune.. Iwo weeks puBsod, afno no tidmjrsi in if ivi'i I|i- HiVii'i'sr. --ii 'i'-s', fvr.i 'Kit, .7; (wer&.l|ear(l Cjf.t io.Institivqs, and.t,be clii|u- ? JjlBSftS fitSi1jiKJ!i^'i^'te:j'C&'d; ' ? !Ul4«W.^MS»9M|%fi%^ite..'lBfti'Jj«1 frW..!w»-fyU\MvS|«np^Pfls-rt?;1 J'fiV MwJft pi w mw- mwsmjNi .r^flrtWl^rlNpfiH«!lftflnVflM9Sfl»!fiftlrt'. t li/iitirvn elm lunc 1110 / nnnhtnt1 bltll it ii'nln 1 # 1

?trrre\ThvifS'i--(vir»ifV^ vjrQWJ, '/? wi-v-1. 'ftnvr'fTiy ?i\flM!iW1ftffVteW«Hjfi«9;»MlHll»^ffllr'FHi' lAPlrterfplftiPVSft^ifS'J!' Wr liofrJ-SW-fll1 »«? )A?«Bin^l nr»rHr?!-%,fWffiiiYWiflWsbViiBffi 'aa' i?SW^VrVMJtlitrrfi%.-fln^n^?ti^Wm'lllrfl.f?nVl .?ffflP^loi||i#ft'.'Wrsitai'flS!iJjJPiJ1«Jflitf'Srng--rt*Vl ,J3vUi'hilWn»VrfW -lra tlK'tli^ftixUy WHr,9.'v'^|: ,,l|l\\ CfttntJviMorj r^«i:'Ulq- tfflWWSl'tm8!B9l!C|W. tbW ,f(esfiM-h«oq«iifl«;;i|,ffiir)W iftWiHtifl TOiif .(i'.f,) i\v,t\i;,(-Hi(]iJwld JJJ- lM%i)injiMt iUw|i.iwigpnf,fflii,% ',inAiCMq«l (»i UWtiflt^i^i! i'iM&nNon,q,itf!ll isr iesmfcly tyiircd-s^nnjc'd f|ilii.iljJftH\|JWP»v\J.| vo;, iffbpdwige ai«V;0ti{{i3(|y rfrijjuififjpj^fllip^-pnkuin. \iii^m\ PUJblJe^LHttlye.iloiTMl^d imn«ii»iftfnri?i«4 ' lUieippthAtiJbe. tUfihfflB'iilltihwpiirfiqui.Vttll rotf- uveiiga Ifor dJiiiai HWitidphtfrE Irb^aoiij! Vbat ??i'ul ^letorwha minhlld ill&lliftgMVj jUHrthoiitfhJtU1 ravo^insrui tiiwi hUlit-it.m j?iotige3ai(iftG itlijalin M1 llroiduiivorclldit oqo&lwwiliJB hJimt^jni^^V 18 l»^Tt;fi'dfWcdr.bo,iirfc8liriril«Si(Ujqkt \\\!len ljijV'( LfiitiHifV-ilnilcs Torliwjil^-ilnndi vvliojiliuU' '.$]

Koweiwp UiDlMror^givo(!|i|« mno luliiui.iiumjfi ?iwi'Jl l)ui'-\'dll,i't(-i^1iflii|ixjtt,i!uriy'hi^eMwlll'j|g).ii(,,, hsflized'lftti iiTfli'tefi tltt5'TinWlBmnid,oratlt|ilw,i ;? vJliviisln'teicefl hWd ifcmiiliffAvom'cdinw lewtviUiic »lre^8ekl'l1rom-i)i9|dl!iiui!ilm;iTbliiii.,th8i{;iinrt'liehll ^JJii^ytJieiill'lbihllyl'dlMrtltnaiiigittlioUlilllr fwNwlrji HI TirMtl Iflcritivw tali i'ts rliltn o jl AVSJ 1 i A1 b ' ???toitty^^rtiilind'afiiWeiyBdinwny ^cUfbily ilW-1 '^WW^'biJj' -'''N«S.VW' ft'tltjl ^mfij-ijltvuip/.1 snj'd1' ^iW'4nuiJAg^bMft|'ft^lilt.N'i\-*iMitt|l.1ii¥l»tf\t{^|'' ??M'hiSlWr^yl'n^^'fiaid' f/c^' W\i4lijt(f b'iBKn! i)(i(-r l1ViWk'*Wi|l.l)i'itti^iln^1kXVrrti'iMi1|if,ii|'eie''mi {hu'i ? 'fciwri At ' 'f hh ?« i rfoMih M i {fi i^'M^di1 «-v \rm . lko'oAllSiMfel[1llr«MttrWtilte^U«fr'i-'liW''Blnwltii i(LJ.)uuiUi4l-i.n |ih'4w«1h ovnr |,or ;.lnnH— -^j, — Note (S3).— -Vhcn'ifflRht-l8-iibnnt-to-cnminrno, ,-thp -lfWrilf-.nf W|\po»Ui' (Ib'.WS**Umh tutiultlftlliiAWl Wlv mull - trfH'n|it»ii»«Iirtlbiin-ikc .i lo,ii,\h:i*k mihI n.lr.iiietf ' ,!(!.- mrli iillu-i. Illlll

i]evg, ami dyed 'the hands of her rn«rdcrer. | Tiiere-was Bije^oqil) that vast liming whilst fli'atJMDxas J-tii aisL^xefisitei. Nut ojmxQise. /ieii(rl,to,!diqaiin) liiim.iep^niqiertiAtJwivii^ml . ibpi; »Jio.'iiId,A)ii-in^ifd4^-bie i«iptit»-vvl.11wlyvl ijJiirf.M-ttH&i'Oii^oi'iliflocnkMie.NsIfrine of»iwi1'-' iivv*»..,IbdlM)rii--ll-nj|[gflJ;iiti-\hirtf#jittifJ,iiryiv,'sW U»a.r(w't!pf-lhd£K-.ii8a^»tt.Ule41iqrii!wKiled.j:uutijIi| ,tlte.bpj^io£ tlie..4i.£eleo*ngir1l!S»»Uniy;epealrBjifWj-| paflhy'.prevdi|edjr'dndtinhrKy «-.i«j«r was abe^. bycUtu females praeeii'tj; tliobeataiftil fliuver, nb Uiey (termed hers jwub;deulvci-iQ!i» «li»t a, liirillulid :tli^ae»tidingei -impivrti toitlieib'eiriB of' tiie-wiiiiesses'nf that 'diabtiliclaljaot..'. Itli n(iis ovei-nnwvand.vengesnco frtia appeaaefi;. i*+buOhbw«?-ri-aye,-how|('i. [?? iur ii- m---* j 1 ' iu.^-f-7'o tJe-koiUn^it')- ''' ? {' j -?